Pnömatik
Eklenme Tarihi : 25.11.2014
Gaz basıncını mekanik harekete çeviren endüstriyel bir bilim dalıdır.
Pnömatik

Pnömatik, gaz basıncını mekanik harekete çevirme amaçlı eğitim ve uygulamaları içeren endüstriyel bir bilim dalıdır. Pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalışan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde değerlendirilir.

Farklı bir tanım olarak da "yararlı bir iş yapabilmek için sıkıştırılmış hava olarak depolanan enerjiyi kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir". Pnömatik aygıtlar için gerekli hava basınçlı bir kompresörden sağlanır.'Kompresör havayı sıkıştırarak sağlam , çelik bir tankta depolar.'

Tarihçesi

Eski Yunan dilinde rüzgar ya da nefes manasına gelen "pneuma" (bu kelime ayrıca "ruh" anlamına da gelir) kelimesinden gelen pnömatik, basınçlı hava ile çalışan mekanik sistemlerin hareket ve kontrolünü inceleyen bilim ve mühendislik dalıdır. Günümüzde ticaret olarak da gelişmiştir.

Basınçlı hava, insanların kullandıklari ilk enerji türlerinden biridir. Havanin bilinçli sekilde algılanmasi, aynı zamanda bu araçla bilinçli çalışma yüzyıllar öncesine gitmektedir. Bilinen en eski uygulama M.Ö. 2500 yıllarında kullanılan hava körüğüdür. Pnömatiğin sistematik olarak güç uygulamalarında kullanılmaya başlaması 19. Yüzyılın ortalarına dayanır.O dönemlerde özellikle basınçlı hava ile çalişan el aletleri, matkaplar, lokomotifler ve benzeri güç sistemleri pnömatiğin gelişimine ve hızla yayginlaşmasina öncülük etmisti.Ancak günümüzde de çeşitli uygulamalarda yer alan modern kontrol elemanları ilk kez 20. Yüzyılın ortalarinda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca havalı av silahları, hobi ve spor amaçlı kullanılan Karbondioksit kartuşlu silahlar da birer pnömatik örneğidirler.

Pnömatik Sistemlerde Kullanılan Gazlar

Sabit ve hareketli uygulamaların çok büyük bir bölümünde basınçla sıkıştırılmış ortam havası kullanılır. Bunun en büyük iki sebebi kaynak temininin devamlılığı ve ortaya herhangi bir zararlı atığın çıkmıyor olmasıdır.

Bazı küçük, bağımsız bir ortamda çalışan sistemler, solunum sorunlarına yolaçabilecek gazlarla çalışabilirler. Bunlardan en yaygın kullanılanları nitrojen ve karbondioksit gazlarıdır. Saf oksijen ortamda solunum açısından sıkıntı yaratmamakla birlikte çok yanıcı olduğundan pnömatik uygulamalarda kullanılmaz.

Hidrolik Sistemlerle Karşılaştırma

Pnömatik hareket ve kontrol sistemlerinin hidrolik ve elektikli sistemlere nazaran bazı üstünlükleri vardır. Hidroliğe göre daha düşük basınçlarda çalışırlar, bu sebeple pnömatik donanımlar daha ucuzdur. Yüksek çalışma hızları yakalayabilirler.