1. Pnömatik Nedir?
1. Pnömatik Nedir?

Akışkan gücü basınçlı hava olan sistemlere pnömatik denir. Hava atmosferden alınır sıkıştırılarak basıncı arttırılır. Sıkıştırılmış hava piston ve motorlarda alana etki ederek kuvvet ve iş elde edilir. Pnömatik; doğrusal ve döner hareketlerin bulunduğu sistemlerde, preslerde, delme, itme, kırma, tasıma ve kaldırma sistemlerinde sıkça kullanılır.

 

1.1     PNÖMATİK’İN AVANTAJ VE DEJAVANTAJLARI

 

AVANTAJLARI                                                                   

Bulunabilirlik: Pnömatik güç için gerekli hava atmosferden alınarak sıkıştırıldığı için bulunabilirlik bir avantajdır.            

Depolama: Sıkıştırılmış hava kolaylıkla depolanabilir. İş yapan hava tekrar havaya verildiğinden dolayı tank dönüşü yoktur.

Temiz : Sıkıştırılmış hava filtre edilerek kolaylıkla temizlenebilir. Sızıntı olmadığından çevreye zararları yoktur.

Ekonomik: Havanın kolayca bulunabilir ve sıkıştırılabilir olması, pnömatik iş ve yön kontrol elemanlarının ucuz ve servis yapılmaksızın uzun süre çalışabildiğinden dolayı ekonomiktir.

Emniyet: Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda rahatlıkla kullanılırlar. Yangın tehlikesi yoktur.  Pnömatik sistemler çevreye zarar verecek kadar ısınmazlar.

                                                                                                 

DEJAVANTAJLARI

Basınçlı havanın hazırlanması: Kompresörlerde üretilen basınçlı hava sıcak ve kirlidir. Hava filtrenmeli, kurutulmalı, kullanıma göre de yağlanması gerekmektedir. Kopresörler ve kurutma makinaları elektrik enerjisiyle çalıştıkları için elektrik sarfiyatı vardır. Yaklaşık olarak 1 metreküp basınçlı hava için 9 kW elektrik enerjisine ihtiyaç vardır.

Kuvvet: Pnömatik sistemler 0-10 bar arasında (özel durumlarda daha yüksek basınçlara çıkmak mümkündür.) isletme basınçlarında çalışmaktadır. Pnömatik sistemler 10000N kuvvete kadar ekonomiktir(7bar işletme basıncı için). Pnömatik sistemleri 20000N üzerindeki kuvvetlerde pnömatiği kullanmak ekonomik değildir.

Sıkışabilirlik: Hava sıkışabilir olmasından dolayı pnömatikte hassas konum kontrolü ve sabit hız elde etmek zordur.