2. Pnömatik’e Giriş
2. Pnömatik’e Giriş

1.1     BASINÇ VE DEBİ

Basınç (P)

Akışkanın birim alana uyguladığı kuvvettir. Basınç gaz ve sıvılar için söz konusudur. Gaz dolu bir kap içinde basıncın her noktada aynı olduğu kabul edilir. Basınç birim N/m2 dur.

1Pa = 1 N/m2  [ SI ]

100.000 Pa = 1 bar

Paskal çok küçük bir ölçü birimidir. Bu nedenle pratikte bar kullanılır.

Bir noktadaki gerçek basınç mutlak basınç olarak tanımlanır ve mutlak boşluğa veya mutlak sıfır basınca göre ölçülür. Basınç ölçen cihazlar manometrelerdir ve manometreler atmosfer basıncını 0 ölçecek şekilde ayarlanmıştır. Manometrelerin gösterdikleri basınç mutlak basınçla atmosfer basıncı arasındaki farktır. Bu fark gösterge basıncıdır.  Atmosfer basıncı altındaki basınçlara vakum basıncı denir ve vakummetreler ile ölçülür.

Durgun Basınç ( Yerçekimi Kuvveti )

 

Bir sıvı sütununun, tabanına yapmış olduğu basınç [ P (Newton/m2 ya da pascal)];sütun yüksekliğine [ h ( metre) ],sıvı yoğunluğuna [r (kg/m3 ) ] ve yerçekimi ivmesine [ g ( m/sn2 ) ] bağlıdır.   P=h x r x g dir.

Durgun Basınç ( Yerçekimi Kuvveti )

 

Farklı şekillerde ancak yükseklikleri aynı olan kaplara yoğunlukları aynı olan bir sıvı konduğunda kapların şekline bakılmaksızın tabanlarında oluşan basınç birbirine eşittir.

P1=P2=P3=P4